ADHD-industrin

ADHD-industrin

Barnombudsmannen, psykiatrisk diagnoshysteri och mer narkotika till barnen

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Saturday, June 04 2016 19:12:09

Barnombudsmannen (BO) har som uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Men något gick fel och BO kom i stället för att se till barns bästa, att gynna en kriminell läkemedelsindustris intressen. Det här är en kritisk granskning av hur BO kom att propagera för att många fler barn ska få en ADHD-diagnos och med den narkotikaklassad psykostimulantia – i strid med FN:s barnrättskommittés och Europarådets parlamentariska församlings rekommendationer.

Vi har sett Barnombudsmannen Fredrik Malmberg framträda i media och förklara att fler flickor måste få den psykiatriska diagnosen ADHD, att kriterierna för diagnosen måste utvidgas och att lagen måste ändras så att lärare ges obligatorisk utbildning i neuropsykiatrisk diagnostik. Han framställer dessa märkliga krav i ett katastrofalt läge där mer än 10 % (!) av pojkarna (10-14) på flera håll i landet får narkotikaklassad psykostimulantia (Ritalin, Concerta); en situation som psykiatrisk expertis för några år sedan hävdade aldrig skulle kunna inträffa i Sverige. BO har antagit den underliga uppfattningen att flickorna är ”missgynnade” som inte ges psykiatriska diagnoser i samma utsträckning som pojkarna.

Hur kunde det gå så snett? Hur kunde den myndighet som ska slåss för barnens rätt till att ”åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa” få detta sammanblandat med utökad utdelning av psykiatriska diagnoser och förskrivning av narkotikaklassad psykostimulantia?

Läs fortsättningen i denna 17-sidiga granskning av Barnombudsmannens agerande http://jannel.se/BO.ADHDjuni16.pdf  • Comments(0)