ADHD-industrin

ADHD-industrin

Grattis Socialstyrelsen: 244 barn tog överdoser av ADHD-droger på två år

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Sunday, March 06 2016 20:50:48

Dagens gratulant är Socialstyrelsen som sett till att 244 barn (10-19) fått möjlighet till ”suicidförsök eller överdosering i annat självdestruktivt syfte” med ADHD-droger (Ritalin, Concerta, Strattera), de sista två åren.

Man kan säga att gratulanten antog utmaningen: vidta inga åtgärder, och vi kommer att få lika många överdoser bland barnen år 2015 som vi fick 2014. Och Socialstyrelsen vann.

Vissa fakta är så opassande och obehagliga att ansvariga myndigheter gör bäst i att sticka huvudet i sanden, och låtsas som att de inte finns – den tredje statsmakten, media, har också i det här fallet mer spelat rollen av maktens megafoner än något annat.

Personer som bryr sig om barn blir troligen förvånade över att det överhuvudtaget finns några barn i den här kategorin – och blir förmodligen välbefogat chockade och upprörda över att det enbart under 2014-2015 var 244 barn som tog överdoser av de oftast narkotiska preparaten.

Det här går nämligen inte ihop med den bild vi serveras i media, och som Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets experter förmedlat till oss. Det här är barn som förstör den psykiatriska PR-bilden av en verksamhet där unga med hjälp av ”medicin” får en ”normaliserad dopaminhalt” i hjärnan, och då kan ”klara skolan”, undvika missbruk, olyckor och kriminalitet.

Det här är barn som både Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets psykiatriska konsulter medvetet osynliggjort, som man uteslutit från sina utredningar, trots full vetskap om att de finns.

Både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket kände till att 123 barn tog överdoser av preparaten under 2014. Man kände till att 24 av barnen transporterats i ambulans till akutmottagningen(!) Barnen blev ett opassande och obehagligt problem. De externa psykiatriska expertkonsulter som myndigheten tagit in ville nämligen utöka den redan exploderande utskrivningen av narkotikaklassad psykostimulantia. Man ville att ALLA barn som fått en ADHD-diagnos direkt skulle ”erbjudas” narkotikaklassade medel (Ritalin, Concerta), utan att andra åtgärder prövats först, och utan att begränsa ”erbjudandet” till de barn som hade svåra problem.

Som alla förstår skulle det vara omöjligt att förklara varför man vill ge ännu fler barn psykostimulantia i närvaro av så obehagliga problem som att 123 barn på ett år visat sig ha tagit överdoser av preparaten. Man måste då göra som man gjorde: Mörklägga den katastrofala situationen och låtsas som att barnen inte finns.

För det är faktiskt vad Socialstyrelsen gjort. Den som hör av sig till myndigheten får bevis på att man inte gjorde en enda insats efter det att man fick Giftinformationens uppgifter om barnen. Och så hände det som inte fick hända: 121 nya barn gjorde ”suicidförsök eller överdosering i annat självdestruktivt syfte” under 2015.

FN:s barnrättskommitté har i sin senaste rapport om Sverige (februari 2015) uttryckt starka bekymmer över den ökande förskrivningen av psykostimulantia, och att man i Sverige inte skänkt nödvändig uppmärksamhet till de skadliga effekterna och missbruket av de narkotikaklassade ämnena. Dessutom har Europarådets parlamentariska församling, efter två års utredning, (i mars 2015) antagit en resolution där man kräver en begränsning i förskrivningen av psykostimulantia, och att denna i fortsättningen bara ska vara en sista utväg (”a last resort”).

Men Socialstyrelsens psykiatriker ville som sagt annorlunda, och har gått rakt emot rekommendationerna från FN:s barnrättskommitté och Europarådets parlamentariska församling. Därför har vi inte heller fått se någon utredning om alla de barn som tagit överdoser i självskadligt syfte eller självmordssyfte – de passar inte in i agendan.

När nu katastrofen gjorts känd är det bara att se fram mot att PR-folket efter känt mönster från tobaksbolagen, griper in med sin skademinimering och förklarar att andra data visar … Och låter någon, från en av läkemedelsindustrin uppbyggd ”patientförening”, säga att ”medicinen” räddat livet på dem. Alltmedan ännu fler barn blir skadade av överdoser från de narkotikaklassade medlen, utan myndighetsingripande.

Och då har vi ändå inte sagt något om de 265 barn 0-4 år (!!) som under de sista fem åren anmälts som förgiftade av amfetamin eller amfetaminliknande preparat.

Har någon hört talas om åtgärder från Socialstyrelsen eller Läkemedelsverket för att förhindra en upprepning?

Och var är de som ska stå upp för barnen och förhindra sådana här katastrofer? De som också visste.

Janne Larsson

  • Comments(0)