ADHD-industrin

ADHD-industrin

ADHD-preparat – ett kemiskt övergrepp och ett brott mot barnkonventionen

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Sunday, August 31 2008 11:38:01

Helar artikeln på http://jannel.se/adhd.barnkonventionen.pdf

Med några rader om hycklande politiker och stumma journalister

Behandlingen av barn ska styras av barnkonventionen: ”Barnets bästa ska alltid komma i första rummet” (artikel 3) [1]. ”Barnperspektivet” ska råda, vilket innebär att ”barnets bästa beaktas i alla beslut och åtgärder som rör barn och unga” och att ”barnet får möjlighet att säga sin mening och får den respekterad”. Dessutom ska ”barnets utveckling samt rätt till liv och hälsa beaktas” [2].

  • Comments(0)//www.jannel.se/#post7