ADHD-industrin

ADHD-industrin

Socialstyrelsen, ADHD-industrin och korruption med elegans

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Monday, March 12 2007 13:00:44

Landshövdingen i Jämtlands län Maggi Mikaelsson dömdes för mutbrott och SCA-direktören för bestickning. Mikaelsson hade varit med i en älgjakt anordnad av SCA, vilket påstods vara kopplat till att skogsbolagets jaktlag senare fick en extra tilldelning på fem älgar. Landshövdingen hade också blivit bjuden på två trerättersmiddagar (uppskattningsvis för några hundra).

Men vad sägs om att som jämförelse med denna lilla affär titta på de summor och den elegans som kännetecknar korruptionen i läkemedelsindustrin och speciellt då i ADHD-industrin – och som ingen blir åtalad för.

Läkemedelsbolaget Eli Lilly bjöd inte på middag för några hundra. I stället investerade man 1 miljon i den svenska patientföreningen Attention. För 100 000 av den summan köptes en av bolaget formulerad och förutbestämd ”undersökning” från Linköpings universitet. Projektet var del av bolagets marknadsföring av ADHD-drogen Strattera, men presenterades i media som en undersökning gjord i samverkan mellan universitetet och Attention.

Läkemedelsbolaget köpte också en prövning av sin ADHD-drog Strattera. Den omedelbara investeringen var 3 200 000 kronor. Som nationellt ansvarig för prövningen hyrde man in Socialstyrelsens vetenskapliga råd för skolhälsovården, överläkare Björn Kadesjö. Denne hyrdes också in som ansvarig för bolagets utbildning om ADHD i Sverige och fick också plats i bolagets europeiska marknadsföringsprojekt för ADHD och Strattera.

Allt det här kände Socialstyrelsen och psykiatrisamordnaren Anders Milton till när de i november 2005 gav Kadesjö uppdraget att se till att driva igenom att alla landsting och kommuner i landet gav diagnos och behandling åt vuxna ”med ADHD”. Del av uppdraget var att se till att för alla landsting och kommuner ta fram ett vårdprogram som innehöll ”behandlingsinsatser (såväl medikamentella som icke-medikamentella)”. Del av projektet var att ta kontakt med kriminalvården och driva fram ”ADHD-behandling” också där.

Det kanske bör sägas att det inte finns något enda objektivt test för ADHD – tillståndet är helt och hållet subjektivt – en fråga om åsikt. Och dessa åsikter är i högsta grad politiska; det mesta i socialt elände (låg lön, arbetslöshet, missbruk, kriminalitet, skilsmässor, bilolyckor) har av biologiska psykiatriker och intresserade läkemedelsbolag förklarats vara utslag av ”obehandlad ADHD” (en påstådd defekt i hjärnan) – och där lösningen förstås heter behandling med av läkemedelsbolagen tillverkade psykiatriska droger.

Socialstyrelsen och psykiatrisamordnaren gav Kadesjö 2 miljoner att använda i vuxenprojektet.

Vad som var fullständigt känt för dessa myndigheter var att inget enda psykiatriskt medel var godkänt för vuxna ”med ADHD”, när uppdraget skrevs – och att det är fallet också i nuet. Varken amfetamin (Ritalina eller Concerta) eller Eli Lillys Strattera är godkänt för vuxna (även om bolagen jobbar för högtryck med att försöka skaffa ett sådant godkännande).

Trots detta gav man alltså Kadesjö uppdraget att i alla landsting och kommuner driva igenom ”behandlingsinsatser” som var ”medikamentella”. Till saken hör att det är djupt olagligt för läkemedelsbolag att marknadsföra sina medel för indikationer eller för grupper dessa inte är godkända för. Vad ska man då säga när Socialstyrelsen ger order om att dessa icke godkända medel ska användas i alla landsting och kommuner?

Och trots att Socialstyrelsen kände till att Kadesjö hade hur många uppdrag som helst för Eli Lilly gav man honom detta statliga uppdrag. Man brydde sig inte ens om att kräva in en skriftlig jävsdeklaration (vilket man enligt sina egna bestämmelser är skyldig att göra).

Myndigheten har i en skrivelse fått alla detaljer (med referenser och kopior av ursprungsdokument) om Kadesjös uppdrag, med en begäran att agera (Socialstyrelsens lagstridiga ADHD-uppdrag till Björn Kadesjö & Eli Lilly , se nedan eller på http://jannel.se/adhd-uppdrag.pdf ).

Man svarade att man visste allt: Socialstyrelsen känner till de uppgifter du redovisar i din inlaga och dessa leder inte till att Socialstyrelsen omprövar tidigare bedömningar som gjorts i ärendet. ”

Ska man ta det som ett modigt erkännande? Att man är medveten om de allvarliga brotten och står för vad man gjort?

För här är det inte fråga om småsummor. Här är det fråga om ett projekt där skattebetalarna får sätta in många miljoner på läkemedelsbolagens konton.

För varje enskild person som får ADHD-drogen Strattera under ett år får Eli Lilly närmare 10 000 kronor (10 000 personer ger 100 miljoner kronor på ett år). För varje enskild person som får ADHD-drogen Concerta under ett år får läkemedelsbolaget Janssen-Cilag runt 7 000 kronor.

Den miljon som Eli Lilly betalt till frontgruppen Attention och de miljoner som bolaget har investerat i Kadesjös prövningar av Strattera, i hans utbildningar för läkare och i andra marknadsföringsprojekt, vill Lilly ha tillbaka – med rejäl ränta.

Och det är Socialstyrelsen och Anders Milton som ser till att det blir så. Dessutom är ADHD-marknaden så ”oexploaterad” att den mer än nog räcker till för flera bolag – myndigheterna ser till att Janssen-Cilag och Novartis också får sin del av kakan.

-------------------

Det borde vara dags för korruptionsåklagarna att ta sig an lite större uppgifter än två trerättersmiddagar och några älgar.

Janne Larsson

  • Comments(0)//www.jannel.se/#post3