ADHD-industrin

ADHD-industrin

Om Franck/Konstenius:Concerta till kriminella amfetaminmissbrukare ”med ADHD”

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Friday, May 16 2014 13:49:49

Slutgranskningen av Hågastudien

Den granskade studien handlar om utskrivning av centralstimulantia (Concerta) till kriminella amfetaminmissbrukare (”med ADHD”). Studien är finansierad med offentliga medel och har kostat skattebetalarna i Sverige runt 4,5 miljoner kronor. Ändå har det varit nästan omöjligt att få ut underliggande dokument om de verkliga resultaten i projektet. Det har krävts tre JO-beslut och ett antal domar i kammarrätten för att till sist utfå de dokument som gjort det möjligt att berätta om de verkliga resultaten av denna verksamhet.

Det har under tiden varit fascinerande att se hur vetenskap kan förvandlas till en ren PR-verksamhet där varken myndigheter, politiker eller media ifrågasätter den information de matas med. Vi gör avstamp i Socialstyrelsens hantering av den här saken.

I december förra året publicerade Socialstyrelsen en direkt vilseledande beskrivning av resultaten av Hågastudien, inlämnad av forskarna själva (Franck/Konstenius). Strax därefter fick myndigheten ta del av denna väldokumenterade granskning av studien. Det blev en het potatis. Några tjänstemän på myndigheten tog del av granskningen men vågade inte ifrågasätta de vilseledande resultat och slutsatser som forskarna beskrivit. Man förmedlade inte heller granskningens data till de tjänstemän som utredde frågorna.

Sålunda kunde Socialstyrelsen den 23 mars i år ge ut preliminära nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård, baserade på, för att uttrycka sig milt, ”otillräckliga data”. I dessa riktlinjer kom man fram till: ”Vid amfetaminberoende och samtidig adhd kan metylfenidat användas för att behandla amfetaminberoendet, eftersom det tycks ha effekt på drogfrihet.” Alltså att utdelning av höga doser narkotika, i samma klass som amfetamin, ”tycks ha effekt på drogfrihet”.

Och referensen för denna slutsats var enbart Hågastudien (och en annan av Franck/Konsteniues utförd mindre, misslyckad studie). Vid förfrågan berättar Socialstyrelsens projektledare och den externa expert som analyserat Hågastudien, att de inte haft tillgång till något annat material/underlag än den publicerade artikeln. Den myndighet som skriver rekommendationer om så avgörande ämnen som ”behandling” av amfetaminmissbrukare med skyhöga doser centralstimulantia, har med andra ord inte införskaffat och analyserat underlagen som ger de faktiska resultaten av projektet. Man har bara återgett den PR-bild som forskarna själva presenterat.

Här publiceras för första gången ”Hågastudien – de verkliga resultatenhttp://jannel.se/Hagastudien.Slutgranskning.pdf  • Comments(0)//www.jannel.se/#post28