ADHD-industrin

ADHD-industrin

Concerta till vuxna – ska SBU rädda Janssen-Cilags profiter?

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Friday, December 30 2011 17:00:38

Europeiska läkemedelsmyndigheter har nyligen gett Janssen-Cilag avslag på ansökan om att få amfetaminpreparatet Concerta godkänt för vuxna. [1] Concerta får nu inte längre ges till vuxna – det har befunnits ha en ”negativ nytta/risk-balans”.

Det här innebär stora problem för Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Myndigheterna har i samarbete med sina psykiatriska konsulter och läkemedelsbolag sett till att driva fram en explosiv ökning i utskrivningen av metylfenidat (Concerta, Ritalin). Förra året fick 18 000 vuxna i Sverige narkotikan legalt utskriven [2]; Janssen-Cilag drog in 112 miljoner kronor enbart på förskrivningen till vuxna (Apotekens Service AB).

SBU ska den 11 januari 2012 avrapportera vad man kommit fram till om ”kunskapsläget” om ADHD.

De stora frågorna:

Ska SBU, med en ensidig projektbeskrivning och med några av de varmaste förespråkarna för ADHD-droger i landet i sin expertgrupp, se till att utskrivningen till vuxna fortsätter och rädda Janssen-Cilags profiter?

Ska SBU följa de publicerade manipulerade studierna om Concerta (mer senare) eller ska man följa den noggranna genomgång av dessa studier, som lett till att Concerta förklarats ha en en ”negativ nytta/risk-balans” för vuxna?

Läs fortsättningen http://jannel.se/SBU.Concerta.pdf

  • Comments(0)//www.jannel.se/#post18