ADHD-industrin

ADHD-industrin

ADHD-drogen Concerta får inte skrivas ut till vuxna – läkemedelsbolaget Janssen-Cilag har gett bevisen om ”negativ nytta/risk-balans”

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Tuesday, November 08 2011 21:45:43

När riskerna befinns överstiga eventuell nytta får ett läkemedel inte skrivas ut, ”nytta/risk-balansen” sägs vara negativ. Det är vad som nu hänt med läkemedelsbolaget Janssen-Cilags ADHD-drog Concerta. Den får inte längre skrivas ut till vuxna. Det speciella här är att läkemedelsbolaget självt tillhandahållit alla bevisen – ironiskt nog när man ansökte om att få Concerta godkänt för just vuxna.

Amfetaminpreparatet Concerta (metylfenidat) har aldrig varit godkänt för vuxna i Sverige. Trots det har det skrivits ut i mängder, med förvissningen om att Janssen-Cilag snart kommer att driva igenom ett godkännande. I väntan på de ”vetenskapliga bevisen” har psykiatriker, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen hänvisat till det flummiga begreppet ”klinisk erfarenhet”. Det är slut med det nu.

Läs vidare på http://jannel.se/ConcertaVuxna1.pdf

  • Comments(0)//www.jannel.se/#post16