ADHD-industrin

ADHD-industrin

Concerta får inte användas för vuxna i Europa

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Friday, October 07 2011 15:36:22

Janssen-Cilag har dragit tillbaka sin ansökan om att få Concerta godkänt för vuxna i Europa. De inlämnade studierna höll inte: Inga säkra positiva effekter längre än fem veckor; klara bevis på att Concerta kan orsaka ångest och agiterade (starkt oroliga) tillstånd hos vuxna; bevis på att Concerta kan orsaka aggression hos vuxna. Concerta får nu bara användas för vuxna som före 18 års ålder fått Concerta ”med klar nytta av behandlingen” och inte alltför kraftiga skadeverkningar; Concerta får inte skrivas ut till andra vuxna.

Se hela historien http://jannel.se/Concerta.Vuxna.pdf

  • Comments(0)//www.jannel.se/#post15