ADHD-industrin

ADHD-industrin

Amfetamin till missbrukare ”med ADHD”

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Thursday, March 31 2011 22:54:00

Amfetamin till missbrukare "med ADHD"

Rapport om en verksamhet i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet

http://jannel.se/missbrukADHD.pdf

  • Comments(0)//www.jannel.se/#post14