ADHD-industrin

ADHD-industrin

Concerta till vuxna – ska SBU rädda Janssen-Cilags profiter?

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Friday, December 30 2011 17:00:38

Europeiska läkemedelsmyndigheter har nyligen gett Janssen-Cilag avslag på ansökan om att få amfetaminpreparatet Concerta godkänt för vuxna. [1] Concerta får nu inte längre ges till vuxna – det har befunnits ha en ”negativ nytta/risk-balans”.

Det här innebär stora problem för Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Myndigheterna har i samarbete med sina psykiatriska konsulter och läkemedelsbolag sett till att driva fram en explosiv ökning i utskrivningen av metylfenidat (Concerta, Ritalin). Förra året fick 18 000 vuxna i Sverige narkotikan legalt utskriven [2]; Janssen-Cilag drog in 112 miljoner kronor enbart på förskrivningen till vuxna (Apotekens Service AB).

SBU ska den 11 januari 2012 avrapportera vad man kommit fram till om ”kunskapsläget” om ADHD.

De stora frågorna:

Ska SBU, med en ensidig projektbeskrivning och med några av de varmaste förespråkarna för ADHD-droger i landet i sin expertgrupp, se till att utskrivningen till vuxna fortsätter och rädda Janssen-Cilags profiter?

Ska SBU följa de publicerade manipulerade studierna om Concerta (mer senare) eller ska man följa den noggranna genomgång av dessa studier, som lett till att Concerta förklarats ha en en ”negativ nytta/risk-balans” för vuxna?

Läs fortsättningen http://jannel.se/SBU.Concerta.pdf

  • Comments(0)//www.jannel.se/#post18

Concerta till vuxna - Psykiatriker Ylva Ginsberg, Janssen-Cilag och vetenskapligt bedrägeri

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Sunday, November 27 2011 21:29:14

Hur kunde de ledande psykiatrikerna Ylva Ginsberg och Susanne Bejerot skriva under på hur fantastiskt bra amfetaminpreparatet Concerta fungerade på vuxna och hur ofarligt det var, samtidigt som Europas samlade läkemedelsmyndigheter kom fram till att pillret hade en ”negativ nytta/risk-balans” och inte fick ges till vuxna?

Läs fortsättningen http://jannel.se/Ginsberg.Concerta.pdf

  • Comments(0)//www.jannel.se/#post17

ADHD-drogen Concerta får inte skrivas ut till vuxna – läkemedelsbolaget Janssen-Cilag har gett bevisen om ”negativ nytta/risk-balans”

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Tuesday, November 08 2011 21:45:43

När riskerna befinns överstiga eventuell nytta får ett läkemedel inte skrivas ut, ”nytta/risk-balansen” sägs vara negativ. Det är vad som nu hänt med läkemedelsbolaget Janssen-Cilags ADHD-drog Concerta. Den får inte längre skrivas ut till vuxna. Det speciella här är att läkemedelsbolaget självt tillhandahållit alla bevisen – ironiskt nog när man ansökte om att få Concerta godkänt för just vuxna.

Amfetaminpreparatet Concerta (metylfenidat) har aldrig varit godkänt för vuxna i Sverige. Trots det har det skrivits ut i mängder, med förvissningen om att Janssen-Cilag snart kommer att driva igenom ett godkännande. I väntan på de ”vetenskapliga bevisen” har psykiatriker, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen hänvisat till det flummiga begreppet ”klinisk erfarenhet”. Det är slut med det nu.

Läs vidare på http://jannel.se/ConcertaVuxna1.pdf

  • Comments(0)//www.jannel.se/#post16

Concerta får inte användas för vuxna i Europa

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Friday, October 07 2011 15:36:22

Janssen-Cilag har dragit tillbaka sin ansökan om att få Concerta godkänt för vuxna i Europa. De inlämnade studierna höll inte: Inga säkra positiva effekter längre än fem veckor; klara bevis på att Concerta kan orsaka ångest och agiterade (starkt oroliga) tillstånd hos vuxna; bevis på att Concerta kan orsaka aggression hos vuxna. Concerta får nu bara användas för vuxna som före 18 års ålder fått Concerta ”med klar nytta av behandlingen” och inte alltför kraftiga skadeverkningar; Concerta får inte skrivas ut till andra vuxna.

Se hela historien http://jannel.se/Concerta.Vuxna.pdf

  • Comments(0)//www.jannel.se/#post15

Amfetamin till missbrukare ”med ADHD”

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Thursday, March 31 2011 22:54:00

Amfetamin till missbrukare "med ADHD"

Rapport om en verksamhet i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet

http://jannel.se/missbrukADHD.pdf

  • Comments(0)//www.jannel.se/#post14

Fakta om ADHD & Ritalina, Concerta, Strattera (2010)

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Sunday, October 31 2010 11:24:33

Föräldrar som ställs inför någon som vill ge deras barn en ADHD-diagnos, med åtföljande ”behandling” med Ritalina, Concerta eller Strattera, bör först få ta del av nedanstående information. Föräldrar måste, för att kunna ge verkligt informerat samtycke, få annan information än den som tagits fram av läkemedelsbolagens PR-avdelningar.

Läs vidare på http://jannel.se/fakta.adhd2010.pdf

  • Comments(0)//www.jannel.se/#post13

TV4 säljer amfetamin åt läkemedelsindustrin - kväser landsting som inte säljer bra

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Sunday, October 24 2010 12:09:44

Nej, det var inte TV4-reklamen ni såg om ni hamnade i inslaget om att amfetamin blev räddningen. Reklam för receptbelagda piller till allmänheten är nämligen förbjuden i svensk media. Och naturligtvis är det än mer förbjudet att marknadsföra narkotikaklassade medel som amfetamin.

Så det var inte TV4-reklamen ni hamnat i, det var nyheterna från TV4 i Örebro. Det är på nyheterna man säljer amfetamin åt läkemedelsindustrin.

Läs vidare på http://jannel.se/TV4.Amfetamin.Industrin.pdf

  • Comments(0)//www.jannel.se/#post12

Vem ska vi bota med Ritalina idag?

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Sunday, October 17 2010 14:17:47

En liten historia om bedräglig marknadsföring av droger

Vem ska vi bota med Ritalina idag?

http://jannel.se/BotaMedRitalina.pdf

  • Comments(0)//www.jannel.se/#post11
« PreviousNext »