ADHD-industrin

ADHD-industrin

Om Franck/Konstenius:Concerta till kriminella amfetaminmissbrukare ”med ADHD”

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Friday, May 16 2014 13:49:49

Slutgranskningen av Hågastudien

Den granskade studien handlar om utskrivning av centralstimulantia (Concerta) till kriminella amfetaminmissbrukare (”med ADHD”). Studien är finansierad med offentliga medel och har kostat skattebetalarna i Sverige runt 4,5 miljoner kronor. Ändå har det varit nästan omöjligt att få ut underliggande dokument om de verkliga resultaten i projektet. Det har krävts tre JO-beslut och ett antal domar i kammarrätten för att till sist utfå de dokument som gjort det möjligt att berätta om de verkliga resultaten av denna verksamhet.

Det har under tiden varit fascinerande att se hur vetenskap kan förvandlas till en ren PR-verksamhet där varken myndigheter, politiker eller media ifrågasätter den information de matas med. Vi gör avstamp i Socialstyrelsens hantering av den här saken.

I december förra året publicerade Socialstyrelsen en direkt vilseledande beskrivning av resultaten av Hågastudien, inlämnad av forskarna själva (Franck/Konstenius). Strax därefter fick myndigheten ta del av denna väldokumenterade granskning av studien. Det blev en het potatis. Några tjänstemän på myndigheten tog del av granskningen men vågade inte ifrågasätta de vilseledande resultat och slutsatser som forskarna beskrivit. Man förmedlade inte heller granskningens data till de tjänstemän som utredde frågorna.

Sålunda kunde Socialstyrelsen den 23 mars i år ge ut preliminära nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård, baserade på, för att uttrycka sig milt, ”otillräckliga data”. I dessa riktlinjer kom man fram till: ”Vid amfetaminberoende och samtidig adhd kan metylfenidat användas för att behandla amfetaminberoendet, eftersom det tycks ha effekt på drogfrihet.” Alltså att utdelning av höga doser narkotika, i samma klass som amfetamin, ”tycks ha effekt på drogfrihet”.

Och referensen för denna slutsats var enbart Hågastudien (och en annan av Franck/Konsteniues utförd mindre, misslyckad studie). Vid förfrågan berättar Socialstyrelsens projektledare och den externa expert som analyserat Hågastudien, att de inte haft tillgång till något annat material/underlag än den publicerade artikeln. Den myndighet som skriver rekommendationer om så avgörande ämnen som ”behandling” av amfetaminmissbrukare med skyhöga doser centralstimulantia, har med andra ord inte införskaffat och analyserat underlagen som ger de faktiska resultaten av projektet. Man har bara återgett den PR-bild som forskarna själva presenterat.

Här publiceras för första gången ”Hågastudien – de verkliga resultatenhttp://jannel.se/Hagastudien.Slutgranskning.pdf  • Comments(0)//www.jannel.se/#post28

Skador från ADHD-droger 2014

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Friday, March 28 2014 22:58:51

En uppdaterad rapport:

En granskning av Läkemedelsverkets säkerhetsuppföljning http://jannel.se/ADHD.LV2014.pdf  • Comments(0)//www.jannel.se/#post27

Skador från ADHD-droger - En granskning av Läkemedelsverkets säkerhetsuppföljning

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Sunday, August 04 2013 21:29:01

Förskrivningen av ADHD-droger till vuxna i Sverige har exploderat, även om inget preparat varit godkänt för vuxna. Det här fick Läkemedelsverket att prata om högprioriterade åtgärder runt dessa preparat. Det har nu visat sig att det inte finns en enda färdigställd handling om saken på myndigheten. Det som skulle göras med ”hög prioritet” har inte resulterat i något alls.

Vi kan konstatera att Läkemedelsverkets omtalade säkerhetsuppföljning i det här området är ett spel för galleriet, ett försök att upprätthålla en image av en verksamhet som ser till att allmänheten får receptbelagda medel som är ”säkra och effektiva”.

Den nedan länkade rapporten tar upp Läkemedelsverkets försummelser. Den handlar om de skador från ADHD-droger (Concerta, Ritalin, Strattera) som faktiskt rapporterats till Läkemedelsverket, men som myndigheten inte berättat om.

Den avslöjar att myndigheten har dokument som visar tusentals fall för 2012 av “intolerabla biverkningar” från ADHD-droger i Sverige; biverkningar som inte inkommit till biverkningsregistret och som inte analyserats.

Vad tänker Läkemedelsverkets ledning göra åt saken?

RAPPORTEN: http://jannel.se/LV.ADHD.droger.pdf

  • Comments(0)//www.jannel.se/#post26

Alla stora långtidsstudier: ADHD-preparat ger inga positiva effekter, bara skador

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Sunday, March 24 2013 13:17:06

De största och längsta studierna har bevisat: De narkotiska preparat (Ritalin, Concerta) som skrivs ut till barn ger inga positiva effekter långsiktigt, bara skador.

Den här artikeln handlar om dessa, de största och längsta studierna av effekterna av ”ADHD-mediciner” på barn: studier som skulle visa att preparaten var ”säkra och effektiva” vid långtidsanvändning, men som kom att bevisa motsatsen.

Läs vidare http://jannel.se/ADHD.Preparat.pdf

Janne Larsson

  • Comments(0)//www.jannel.se/#post24

Shires hemligstämplade ansökan om ADHD-drogen Vyvanse och Sveriges störda relationer med främmande makt

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Sunday, November 18 2012 17:55:28

Det här är historien om hur den svenska offentlighetsprincipen ses som ett hot mot läkemedelsbolags vinstintressen. Hur dess effekter påstås leda till att svenska patienter inte får medicin, till skenande läkemedelskostnader och till störda relationer med främmande makt. Det är en historia om läkemedelsbolags bedrägerier och läkemedelsmyndigheters ”farliga tvångsmässiga hemlighetsmakeri” (”dangerous obsession with secrecy”).

FORTSÄTTNINGEN http://jannel.se/Shire.LV.Hemligt.pdf

Janne Larsson

  • Comments(0)//www.jannel.se/#post23

Socialdepartementet, Tolgforssyndromet och läkemedelsindustrins miljardböter

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Monday, July 30 2012 22:49:29

Ibland är det bäst att inget veta. Eller att låtsas att man inget vet. Vi kan kalla det Tolgforssyndromet. Ett allvarligt hypokondriskt tillstånd, som nu också drabbat socialdepartementet.

Till historien hör också läkemedelsindustrins storskaliga kriminalitet, fuskande forskare, tigande myndigheter, lurade patienter och vansinniga våldsdåd.

LÄS VIDARE PÅ http://jannel.se/Socialdepartementet.Concerta.pdf

  • Comments(0)//www.jannel.se/#post22

Underkännandet av ”ADHD-medicinen” Concerta och Janssen-Cilags ”sofistikerade strategier” för marknadsföring

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Thursday, July 26 2012 13:25:18

Läkemedelsbolaget Janssen-Cilags ansökan om att få Concerta godkänt för vuxna gavs slutgiltigt AVSLAG av europeiska läkemedelsmyndigheter i maj 2011. Janssen-Cilag (numera Janssen) åtog sig i samband med underkännandet att inte marknadsföra Concerta för vuxna – preparatet fick inte skrivas ut till den målgruppen.

Men läkemedelsbolaget gjorde det motsatta. Man ökade sin försäljning av Concerta för vuxna i Sverige från 112 miljoner till 142 miljoner under 2011. Det innebar att man sålt, det för vuxna, inte godkända amfetaminpreparatet (metylfenidat) för 420 miljoner – nästan en halv miljard – sedan 2006.

Den här rapporten handlar om de ”sofistikerade strategierna och taktikerna för att sprida falska uppgifter” om Concerta som läkemedelsbolaget använt sig av i Sverige. Rapporten jämför dessa med de bedrägliga metoder som läkemedelsbolagen använt sig av i USA; de metoder som nu resulterat i mångmiljardböter för bolagen, nu senast 3 miljarder dollar, 21 miljarder kronor (!) för GlaxoSmithKline (GSK).

LÄS VIDARE http://jannel.se/Concerta-Vuxna.adhd.pdf

  • Comments(0)//www.jannel.se/#post21

Hur kunde Läkemedelsverket mörklägga skadorna från ADHD-drogen Concerta?

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Saturday, March 24 2012 12:02:04

Läkemedelsbolaget Janssen-Cilag fick avslag på sin ansökan om att få ADHD-drogen Concerta godkänd för vuxna. Bolagets studier bevisade att Concerta var ”skadligt och ineffektivt”. Drogen ORSAKADE aggressioner, depressioner och ångest. Men data om saken stannade hos Läkemedelsverket. Varken Socialstyrelsen eller SBU blev informerade om resultatet av utredningen. Hur kunde Läkemedelsverket mörklägga den här livsviktiga informationen?

Läs vidare på http://jannel.se/LV.skador.Concerta.pdf

  • Comments(0)//www.jannel.se/#post19
« PreviousNext »